Osobní trénink

Trénink vedený osobním trenérem je všeobecně nejúčinnější forma cvičení k dosažení cíle! Osobní trénink trvá 60 minut. Během tréninku trenér učí klienta správně cvičit (správné držení těla, volba cviku, provedení cviku, volba zátěže apod.) Dle požadavků klienta a jeho zdravotního stavu se poté sestavuje tréninkový plán (trénink silový, objemový, rýsovací, redukční). Během tréninku se může cvičit s vlastní váhou klienta, tzv. funkční trénink nebo typem kruhového tréninku s různými pomůckami a dalším vybavením studia (např. TRX, Kettbell, velký míč apod.).

Osobní trénink se doporučuje všem začátečníkům a dále klientům, kteří mají špatné pohybové návyky v oblasti posilování a také pro klienty, kteří chtějí vedený trénink.

CO TAKOVÝ TRENÉR NABÍZÍ A CO JE VLASTNĚ JEHO PROFESE?

Každý, kdo chce dosáhnout zlepšení výkonu, zdokonalení techniky či jiných cílů ve sportovním odvětví, ale i v běžném životě, se neobejde bez osoby, která by ho vedla a pomáhala mu rozvíjet jeho potenciál a dosáhnout vlastní stanovený cíl. Takovou osobou je právě trenér. Je to „odborně a pedagogicky vzdělaný tělovýchovný pracovník, může být i kvalifikovaný různými školeními, který vede sportovcův (klientův) tréninkový proces, přípravu na sportovní vystoupení i toto vystoupení samotné a spoluzodpovídá za dosažený výsledek každého svěřence. Trenér vykonává v rámci své profese celou řadu úkolů a činností. Práce trenéra je do jisté míry i profesí pedagogickou. Trénování je specifickým edukačním procesem. Trenéři vedou sportovce i klienty ke zvládnutí technických i taktických prvků, jsou schopni řídit a upravovat proces, který vede k nejlepšímu výkonu při soutěži, ale dokáží změnit životní styl obyčejného klienta.

TYPY TRÉNINKŮ, KTERÉ U NÁS POUŽÍVÁME

FUNKČNÍ TRÉNINK

Typický funkční trénink se od ostatních (většinou zaměřených na jeden konkrétní sval či partii) odlišuje svojí komplexností s využitím všech tří rovin pohybu. V modelově připravených situacích se uplatňují prvky zrychlení, zpomalení a stabilizace hned několika svalových skupin. Efekt takového cvičení přináší mnohé výhody. Cvičení pochází z rehabilitace, při níž se aplikovaly sestavy cviků napodobující pohyby v běžném životě, tím došlo k utvrzení vlastního pohybu, zvýšila se výkonnost a potlačily se negativní dopady jednostranného zatížení. Dnes se funkční trénink používá také ve sportu a k základnímu funkčnímu tréninku nám postačí váha našeho vlastního těla.

Jaký je rozdíl klasického tréninku ve fitness centru a funkčního tréninku u nás ve studiu?

Jako klasický trénink bychom si mohli představit cvičení vsedě, tj. cvičení na tradičním pevném stroji s izolovaným rozsahem pohybu (často jen v jedné rovině) bez účasti stabilizačního svalstva. Izolované cviky procvičují bohužel jen jednu svalovou skupinu, nikoliv však pohyb jako takový. Většina aktivit v životě člověka obsahuje naproti tomu široký rozsah pohybu. V dnešní době, kdy převážná většina lidí má sedavé zaměstnání a široký rozsah pohybu je tímto omezen, je funkční trénink oproti tomu klasickému (izolovanému) zcela efektivnější.

Proč tomu tak je? A kdo všechno cvičí při funkčním tréninku?

Tím nejhlavnějším je CNS (centrální nervová soustava), kde mozek a mícha zodpovídá za veškerou svalovou práci. CNS vnímá každou činnost jako celek, nikoliv jako součet izolovaných aktivit jednotlivých svalů. Proto je funkční cvičení tak prospěšné a důležité! Kromě svalů trénujeme také řídící funkce, které musí najít cestu k provedení cviků ve ztížených podmínkách, a zároveň si pečujeme o celý náš kloubní aparát. V rámci terapie se zpevňují vazy a stabilizují klouby. Pravidelné cvičení tohoto typu vede k vyšší svalové rovnováze, podporuje rovnoměrné zatížení a zdravý rozvoj svalových skupin. Tělo si zkrátka najde způsob, aby uneslo vyšší zatížení (nejen při snaze o vyšší výkon, ale i v situacích hraničících s úrazem - jednorázová zátěž, pády, vymknutí kloubů, natažení svalů atp.) a to je nadmíru dobře.

TRX

Je zkratka pro „Training Resistance Exercise“ (trénink odporového cvičení). TRX závěsný systém je originální nářadí využívající pouze hmotnost cvičence jako dominantní faktor pro zátěž při cvičení. TRX buduje svalovou sílu, rovnováhu, flexibilitu a aktivuje stabilizační svalstvo po celou dobu cvičení. Je určen pro cvičence všech úrovní, tedy od začátečníků až po elitní sportovce.

KRUHOVÝ TRÉNINK

Kruhový trénink je velmi intenzivní a vyžaduje určitý základ správného cvičení. Spočívá ve velmi rychlých změnách v přechodech mezi jednotlivými stanovišti během celého cvičení. Každé stanoviště je zaměřené na procvičení jednotlivých svalových skupin. Tímto rychlým postupem dochází k zahřátí organismu a dokonalému procvičení celého těla. Kruhový trénink je ideální pro redukci tuku, celkovou kondici a posílení kardiovaskulárního systému.

KETTBELL

Kettbell je tradiční posilovací náčiní původem z carského Ruska. Je to litinová koule podobná kanónové kouli s plochým dnem a uchem/madlem. Využívá se jako tréninkové nářadí k získání (různých typů) síly, celkové kondice a ke ztrátě tělesného tuku. Cvičení s kettbellem je velmi variabilní, cvičí se jak švihy, trhy, nadhozy, tlaky, ale i vstávání ze země, nebo dřepy, výpady apod.